Mimari Yapılar

Santa çevresinde, büyük çoğunluğu 19. yüzyıla ait, sanatsal değere sahip pek çok anıtsal dini ve sivil mimari örneği yapı, bölgede bolca bulunan taş ve ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Bölgede mevcut dini yapılar;

  • Merkez Mahalle’de (Piştoflu): Aziz (Aya) Kyriake, Aziz Panteleimonos, Aziz Christophoros kiliseleri
  • Zurnacılı: Aziz Georgios, Aziz Constantine, Aziz Kyriake kiliseleri
  • Çakallı: Zodoxu Rigis ve Aziz Georgios kiliseleri
  • İşhanlı: Aziz Kyriake, Aziz Georgios kiliseleri
  • Kozlu-sincanlı : Kutsal Apostol Petro, Apostol Pavio kiliseleri
  • Binatlı :Profizitic Ilion ve Aziz Georgios kilşseleri
  • Terzili: Aya Theodoros ve Metamorfoz kiliseleri

olmak üzere santaya bağlı 7 mahallede 13 kilise bulunmakta idi, fakat insan (hazine arayıcıları) ve doğa olaylarının tahribatı sonucu , günümüze 5 tanesi kısmen sağlam olarak gelebilmiştir. kiliselere ek olarak günlük ibadetlerde kullanılmak üzere, günümüze ulaşmayan, pek çok şapel (müslümanlıkta kullanılan mescit eşdeğeri küçük dini yapı)mevcut idi. Konutlar:Bilincsiz kullanım ve doğa koşulları sonucu, Osmanlı-Rum taş işçiliğinin güzel örneklerini oluşturan evlerden bugüne yaklaşık 300 tanesi, büyük çoğunluğu özgünlüğünü kaybederek ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu eğimli araziye uyumlu olarak İki katlı olarak inşa edilen evlerin alt katları işyeri ya da ahır olarak kullanılmakta idi. Merkez mahalle olan Piştoflu’daki binaların tamamı ya da alt katları işyeri; mağaza, demirci, terzi, kunduracı, kuyumcu, yiyecek alım satımyeri, kahvehane vb. ticari ve sosyal amaçlı birimler olarak kullanılmakta idi. Diğer yapılar: Bölgede kesme taş kullanılarak inşa edilen okulllar, kemer köprüler, yine kesme taş kullanılarak inşa edilen kemerli çeşmeler, taş döşeme yollar, değirmenler bulunmakta idi. Bu yapılardan çeşmeler dışındaki yapılar doğal etkenler ve bakımsızlıktan yıkılmış, kalıntı olarak bulunmaktadır.

Etiketler:

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz