Yerleşimi ve Nüfusu

Birbirini kuş bakışı çok net bir şekilde görebilen, Yanbolu Deresinin doğduğu, vadilerle birbirinden ayrılmış 3 ayrı yamaç üzerine kurulmuş olan Santa’da mahalle olarak 7 yerleşim birimi bulunuyordu. Bu mahalleler ve 19. yüzyıl nüfusları şöyledir;

  • Merkez mahalle Piştoflu (Pistofanton:300 hane),
  • Binatlı(Pinatanton: 60 hane),
  • İşhanlı(Ischananton: 260 hane),
  • Terzili(Terzanton: 200 hane),
  • Çakallı(Tsakalanton: 53 hane,
  • Zurnacılı(Zournatsanton: 120 hane)
  • Sincanlı?-Kozlu(Kozlaranton:60 hane, koz:ceviz)

Toplam 1053 hanede 4-5000 cıvarında nüfus barınmakta idi. 19. yüzyılda madenlerin kapanması sonrası ekonomik nedenler ve Padişahlık tarafından madencilere verilen imtiyazların kaybedilmesi nedeni ile Santa ve çevresindeki yerleşimlerden, başta Trabzon olmak üzere çevre yerleşimlere ve hatta Rusya’ya (Batum, Tiflis, Ermenistan ve diğer bölgeler) göçler olmuş ve nüfus hızla azalmıştır. 1923 Müslüman-Rum nüfus mübadelesi ile bölge Rumlarının tamamı Yunanistana göç etmiştir. Mübadel ile boşalan bölgeye, boşalan arazi ve binaları hazineden satın alan, çevre köylerin sakinleri yerleşmiştir. Dumanlı Köyü, günümüzde, Arsin ve Araklı’ya bağlı bazı köylerin yaz aylarında yaylacılık amacı ile çıktığı, yaklaşık 300 evlik (Yayla evi) bir yayla yerleşimidir ve sadece hayvancılık amacı ile kullanılmaktadır. Köyde yıl boyunca ikamet eden sadece 1 hane mevcuttur.

Etiketler:

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz